gazex

Firma GAZEX od 25 lat zajmuje się konstruowaniem, produkcją oraz propagowaniem stosowania elektronicznych urządzeń do wykrywania i pomiaru stężeń gazów toksycznych i wybuchowych. Firma powstała w oparciu o polski kapitał i nadal jest własnością trzech wspólników – założycieli.. Pierwszymi produktami były detektory domowe ale pierwszy, prawdziwy sukces przyniosły profesjonalne detektory tlenku węgla do kotłowni na paliwa stałe. Od tego momentu rozpoczął się dynamiczny rozwój firmy . Wielokrotnie rozwiązania techniczne opracowane w firmie nadawały kierunek rozwoju polskich detektorów. Nazwy DEX ( detektor do pracy w strefach zagrożonych wybuchem), MAG (głowica zamykająca zawór kulowy) i ASBIG (aktywny system bezpieczeństwa instalacji gazowej) stały się powszechnie znane w środowisku instalatorów. Często na detektory mówiono dexy lub gazexy, na zawory magi a asbig stał się synonimem systemu detekcji z zaworem odcinającym. Po latach Rozporządzenie Ministra Infrastruktury nakazało stosowanie takiego rozwiązania technicznego pod nazwą urządzenie sygnalizacyjno – odcinające. Nadal najczęściej stosowane urządzenia sygnalizacyjno – odcinające do kotłowni gazowych oraz detektory CO i LPG do sterowania wentylacją w garażach noszą logo GAZEX. Zawór MAG-3, będący elementem urządzenia sygnalizacyjno – odcinającego, w trakcie badań atestacyjnych w IGNIG w Krakowie został uznany za zawór XXI wieku – tani, prosty i niezawodny. Własne biuro konstrukcyjne, zapewniające nowoczesność rozwiązań technicznych, opracowało szereg detektorów dla różnych gałęzi przemysłu wykrywających różne gazy. Doskonałe laboratorium pozwala przygotowywać detektory do pracy w różnych warunkach klimatycznych. Unikatowym rozwiązaniem wprowadzonym przez GAZEX są wymienne moduły sensora. Taki moduł zawiera sensor gazu i elementy elektroniczne ustalające jego parametry pracy. Rozwiązanie to znakomicie ułatwia eksploatację detektorów – w razie potrzeby można w prosty, szybki sposób wymienić moduł sensora bez konieczności demontażu detektora. Równie ciekawym rozwiązaniem jest modularny system detekcji gazów umożliwiający projektowanie systemów detekcji gazów precyzyjnie dostosowanych do potrzeb użytkowników i warunków panujących w monitorowanym obiekcie. System ten został uznany za najwszechstronniejszy na polskim rynku i uhonorowany Grand Prix targów SAWO 2008. Jest to jedno z kilkudziesięciu wyróżnień przyznanych firmie za osiągnięcia konstrukcyjne. W ostatnich latach wdrożono do produkcji cyfrowe detektory adresowalne i moduły (centrale) do ich obsługi. Moduły MDD 256, w niewielkich obudowach przystosowanych do montażu na szynie TS 35, mogą obsługiwać do 247 detektorów. Pozwala to budować skomplikowane systemy detekcji gazów w różnych gałęziach przemysłu i budownictwie ( n.p. do wykrywania wycieków freonu w pokojach hotelowych i innych klimatyzowanych pomieszczeniach zgodnie z wymogami normy PN-EN 378-1:2002). W ofercie firmy nadal są detektory domowe tlenku węgla i gazów wybuchowych oraz doskonałe i tanie mierniki stężenia CO2 do sterowania wentylacją mechaniczną i rekuperacją w szkołach, biurach, salach konferencyjnych oraz domach mieszkalnych co jest zgodne z ogólnoświatową tendencją do oszczędzania energii. Rozpowszechnianie się systemów alarmowych powoduje, że czasami trudno zidentyfikować akustyczne sygnały alarmowe. I tu GAZEX również okazuje się pionierem – wprowadził sygnalizatory głosowe mogące wygłaszać komunikaty alarmowe. Proste, niewielkie urządzenie może wygłosić do 6 komunikatów określających nie tylko rodzaj alarmu ale również tryb postępowania. Może np. powiadomić o pożarze oraz wskazać kierunek ewakuacji. W konstrukcjach firma stosuje zasadę – urządzenia muszą być przyjazne dla użytkownika: proste w montażu, łatwe w obsłudze, tanie w eksploatacji.

ESSER gazex Honeywell JABLOTRON POLON-ALFA Satel SIEMENS Tecnoalarm