Odnawialne Źródła Energii

Odnawialne źródła energii aktualnie zaspokajają około 8,5% zapotrzebowania ludzkości na energię, z czego 6,5% zaspokaja hydroenergetyka. Od początku XXI wieku światowe inwestycje w odnawialne źródła energii rosną, jest to spowodowane z jednej strony spadkiem ich cen, a z drugiej strony dopłatami wprowadzanymi przez wiele państw. Odnawialne źródła energii są alternatywą dla paliw kopalnych stanowiących 85% energii ludzkości i niwelują ogromne problemy związane z ich spalaniem: zanieczyszczenie środowiska, globalne ocieplenie i wyczerpywanie się zasobów.
W Polsce odnawialne źródła energii zaspokajają około 4% zapotrzebowania na energię. Głównymi źródłami są: biomasa (2%), wiatr (1,1%) oraz hydroenergetyka (0,5%).

FOTOWOLTAIKA (PV)

Ogniwa fotowoltaiczne (PV) są bezpośrednimi konwerterami energii promieniowania słonecznego w prąd elektryczny. Nazwa Fotowoltaika wywodzi się z połączenia słów opisujących proces zachodzący w ogniwach, zamianę światła (photons) na prąd (voltage) i zwany jest efektem PV. Efekt PV został odkryty przez naukowców z firmy Bell Telephone w 1954 roku, kiedy to silikon (składnik piasku) wytworzył ładunek elektryczny po wystawieniu go na działanie promieni słonecznych. Wkrótce po takim odkryciu ogniwa fotowoltaiczne użyte zostały do zasilania satelitów i małych urządzeń (np. kalkulatorów). Dziś fotowoltaika służy wielu ludziom do zasilania ich gospodarstw domowych,ale również firmy energetyczne również używają technologi PV tworząc ogromne farmy fotowoltaiczne.

nasłonecznienie w polsce

Mapa nasłonecznienia naszego kraju wskazuje, że na większości jego powierzchni w ciągu roku przypada nasłonecznienie w wysokości ponad 1000 kWh/m², oznacza to iż z systemu o nominalnej mocy 1 kWp można uzyskać ok. 900-950 kWh energii elektrycznej w warunkach optymalnych. Jest to ilością całkowicie wystarczającą do rozwoju energetyki słonecznej. Nasi sąsiedzi, Niemcy mają zainstalowane ponad 25.000 MWp instalacji fotowoltaicznych, przy podobnych warunkach nasłonecznienia. W Polsce do tej pory zainstalowano około 2,7 MWp instalacji. Mamy więc olbrzymią zaległość a tym samym ogromne możliwości na rozwój fotowoltaiki w Polsce.
IBC solar KIRSCH Selfa SMA