Systemy kontroli dostępu (KD, RCP)

Obowiązek ewidencji czasu pracy pracowników wynika z Art. 149. § 1. ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. (z późniejszymi zmianami) – Kodeks pracy:
Pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy pracownika do celów prawidłowego ustalenia jego wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą. Pracodawca udostępnia tę ewidencję pracownikowi, na jego żądanie.
Rejestratory RCP to specjalistyczne urządzenia ułatwiające spełnienie powyższego obowiązku. Pozwalają zarejestrować różne rodzaje zdarzeń:

  • początek i zakończenie pracy
  • wejścia i wyjścia służbowe
  • rozpoczęcie i zakończenie przerwy (śniadaniowej, na papierosa itp.)
KaDe KANTECH MicroMade Roger