Ochrona przed porażeniem

Jako dodatkową ochronę należy w instalacji zamontować zabezpieczenia przed porażeniem prądem, czyli wyłączniki różnicowo-prądowe. Reagują one na bardzo małe prądy już od 10 milisekund. Czas ich reakcji to 15-50 milisekund. Włączają się gdy na obudowie urządzenia (pralki, lodówki) pojawi się prąd , czyli wystąpi tzw. Przebicie Żeby zapewnic pełne bezpieczeństwo ,powinniśmy jeszcze podłączyć wyłączniki różnicowo-prądowe do wszystkich metalowych obudów urządzeń elektrycznych ,rur c.o i armatury. Całość tych połączeń stanowi tak zwana szyna uziemiająca, która powinna być zainstalowana na najniższej kondygnacji budynku.

Aby wyeliminować niebezpieczeństwo powstania pożaru lub porażenia prądem, na skutek uszkodzenia izolacji przewodów, obwód elektryczny powinien być zabezpieczony urządzeniem różnicowo-prądowym o znamionowym natężeniu prądu zadziałania nieprzekraczającym 0.5 A, które odetnie dopływ prądu, dodatkowo powinien posiadać kontrolne urządzenia ostrzegawcze , które sygnalizuje uszkodzenie izolacji.

Instalacje elektrczną najlepiej prowadzić po wykonaniu wszystkich pozostałych instalacji w budynku, nie ma wtedy niebezpieczeństwa przypadkowego uszkodzenia wcześniej ułożonego przewodu.