WAGO

Automatyka budynkowa WAGO

Recepta na sukces dla architektów, projektantów i inwestorów

WAGO4

Efektywność = skuteczność, ekonomiczność. Pojęcie to coraz częściej pojawia się w kontekście techniki budynkowej ze względu na stały wzrost kosztów energii: około 40% energii zużywanej na całym świecie pochłaniają budynki. Doskonałym rozwiązaniem, pozwalającym na trwałe zredukowanie kosztów energii jest energooszczędna automatyzacja budynków – zarówno tych nowo powstających, jak i już istniejących: łączenie w jedną sieć systemów techniki budynkowej z funkcją sterowania pomieszczeniowego na bazie komponentów WAGO to skuteczny sposób optymalizacji zużcia energii.

Obniżka kosztów eksploatacji

WAGO-I/O-SYSTEM jest uznanym na rynku programowalnym systemem sterowania budynkami. Pozwala on z jednej strony na łatwe połączenie w jedną sieć różnych układów i skomunikować je ze sobą poprzez nadrzędne urządzenie sterujące. Rowiązanie to jest na tyle elastyczne, że bez problemu można przeprowadzać modyfikacje wynikające ze zmiany warunków użytkowania. Z drugiej, odczyt danych o zbiorczym zużyciu energii przez urządzenia za pośednictwem systemy I/O pozwala ocenić potencjał oszczędności podczas eksploatacji budynku. W ten sposób można określić obszary problematyczne i wdrożyć działania, mające na celu optymalizację zużycia energii. System I/O przyczynia się do redukcji kosztów energii i emisji CO2 i zapewnia elastyczne oraz łatwe sterowanie oświetleniem, klimatem w pomieszczeniu i ochroną przeciwsłoneczną.

Dzięki zintegrowaniu wszystkich funkcji sterowania pomieszczeniem w ramach systemu automatyki budynkowej WAGO możliwe jest uzyskanie klasy efektywności energetycznej budynku A zgodnie z wymogami normy DIN EN 15232 – co pozwala na realizację budownictwa energooszczędnego, na przykład z certyfikatem „Green Buildings“ wg DGNB lub LEED.

WAGO-I/O-SYSTEM 750, którego cechą jest niezależność od typu sieci obiektowej, jest idealną bazą do tworzenia otwartych i elastycznych rozwiązań w budynkach biurowych i produkcyjnych oraz do automatyzacji istniejących budynków. System I/O pozwoli w elastyczny sposób zintegrować automatykę budynkową z już istniejącą siecią lub stworzyć własną sieć lokalną. Można wykorzystać przy tym następujące protokoły: BACnet/IP, KNX IP, LON lub MODBUS TCP/IP .

Oświetlenie

WAGO - ILUMINACJA OŚWIETLENIA

WAGO – Zobacz efekty regulacji oświetlenia

Idealnie zaprogramowany system sterowania oświetleniem pozwala stworzyć w pomieszczeniu nastrojową atmosferę, zapewniającą dobre samopoczucie osób w nim przebywających – ale nie tylko. Jego głównym zadaniem jest automatyzacja oświetlenia pomieszczeń i budynku w sposób zapewniający oszczędność zużycia energii. System I/O WAGO stawia sterowanie oświetleniem z zupełnie nowym świetle: od zwykłego załączania i regulacji natężenia oświetlenia, przez sterowanie w zależności od ilości światła dziennego, po kompleksowe układy do utrzymywania stałego oświetlenia – a wszystkie te funkcje realizowane są poprzez system centralnego lub rozproszonego sterowania.

WAGO5

Ochrona przeciwsłoneczna

W nowoczesnej architekturze coraz częściej wprowadza się szklane fasady. Z jednej strony wpuszczają one sporo dziennego światła do wnętrz, co nie tylko polepsza samopoczucie osób przebywających w pomieszczeniu, lecz także zmniejsza negatywne zjawiska takie jak efekt olśnienia. Z drugiej zaś strony ze względu na większą ilość światła pomieszczenia te ulegają w lecie silniejszemu nagrzewaniu. Wysokie temperatury i bezpośrednie nasłonecznienie jest uciążliwe dla użytkowników oraz ma szkodliwy wpływ na meble i rośliny.

Indywidualne sterowanie pomieszczeniem

Nowoczesne systemy do indywidualnego sterowania pomieszczeniem spełniają cały szereg funkcji w budynku: zapewniają optymalną temperaturę wnętrz, w zależności od pozycji słońca podnoszą lub opuszczają osłony przeciwsłoneczne oraz wyłączają oświetlenie, kiedy staje się ono zbędne. WAGO-I/O-SYSTEM pozwala realizować nawet najbardziej specyficzne wymagania w zakresie indywidualnego sterowania pomieszczeniem. Wymagań, znacznie przekraczających zwykłe ogrzewanie w zimie i chłodzenie latem. Potrzebne do tego komponenty WAGO instaluje się w rozdzielnicy systemowej WAGO w suficie lub podłodze technicznej.

Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja

WAGO wentylacja

Automatyczne sterowanie ogrzewaniem i wentylacją podnosi komfort przebywania w budynku i poprawia klimat oraz ogranicza koszty eksploatacji i zmniejsza zużycie energii. WAGO posiada w ofercie różnorodne moduły wyjść do sterowania klimatyzacją, wentylacją i ogrzewaniem. Oprócz klasycznych modułów dwustanowych i analogowych dostępne są także moduły specjalne – na przykład do sterowania napędami przepustnic wentylacyjnych na bazie sieci MP-Bus. Dodatkowo oferowane są rożne moduły wejść dwustanowych do czujników temperatury, jak na przykład czujników rezystancyjnych (Pt100, Pt1000) lub termopar (np. typu K).

Interfejsy

WAGO-I/O-SYSTEM oferuje użytkownikowi różnorodne rozwiązania do podłączania różnych systemów i podsystemów w ramach automatyki budynkowej. Nieważne, czy używasz w budynku sieci KNX, BACnet, LON®, czy MODBUS TCP/IP – używaj systemu, aby tworzyć otwarte, elastyczne rozwiązania. Technologie związane z tylko jednym konkretnym producentem należy już odłożyć do lamusa! Zyskasz elastyczność w zakresie komunikacji z podsystemami lub interfejsami.

ABB Busch-Jaeger Hager KNX WAGO Modbus Nexwell FIBARO EnOcean XComfort Ampio LCN DOMIQ BACnet LON