SALTEK

Bezpieczeństwo jest osiągalne

Aby zapewnić kompleksowe bezpieczeństwo, nie wystarczy jedynie zewnętrzna ochrona odgromowa. System taki chroni jedynie przed pożarem i innymi uszkodzeniami budynku. Sama zewnętrzna ochrona odgromowa nie wystarczy, by zapobiec uszkodzeniu instalacji elektrycznej w wyniku pobliskiego uderzenia pioruna i wniknięcia prądu piorunowego przez linie zasilające budynek. Skutkiem tego mogą być uszkodzenia urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Ochrona przed przepięciami jest możliwa i wręcz konieczna w czasach zaawansowanych technologii sieciowych. W każdym przedsiębiorstwie znajduje się wiele instalacji wrażliwych na zakłócenia: sieć zasilająca, systemy elektronicznego przetwarzania danych (np. sieć LAN), systemy sterowania procesem produkcji (magistrale), sieć telefoniczna, sterowanie klimatyzacją, sterowanie oświetleniem … Instalacje te daje się chronić tylko przez objęcie Strefową Koncepcją Ochrony. Ważne jest przy tym stopniowanie i koordynacja współpracy zabezpieczeń, które powinny skutecznie chronić urządzenia i systemy elektroniczne przed prądami piorunowymi oraz mniejszymi impulsami napięciowymi, np. przepięciami łączeniowymi.

Cel ten realizuje się poprzez stosowanie ograniczników przepięć różnych klas. Iskiernikowe ograniczniki przepięć prądu piorunowego (klasa I) są przykładem bezawaryjnych układów mających za zadanie odprowadzać duże energie bez szkody dla chronionego urządzenia. Ograniczniki przepięć dalszych klas służą ochronie urządzeń końcowych. O ile ograniczniki przepięć klasy I należy instalować możliwie blisko wejścia instalacji zasilającej do budynku, o tyle kolejne stopnie należy instalować możliwie blisko urządzeń końcowych.

Inną typową przyczyną uszkodzeń urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz systemów informatycznych są operację łączeniowe w sieciach zasilania.

W obu powyżej wspomnianych przypadkach źródło problemu stanowią przepięcia.

Przepięcia – czym są i jak powstają?

Przepięcia to impulsy napięć trwające ułamki sekund (tzw. „przebiegi nieustalone”, ang. „transient”) o amplitudach sięgających nawet kilkudziesięciu kilowoltów.

Przyczynami przepięć są:

  • LEMP (piorunowe impulsy elektromagnetyczne, ang. Lightning Electromagnetic Pulse) – przepięcia powstające podczas wyładowań atmosferycznych (bezpośrednie uderzenie pioruna, piorunowe pole elektromagnetyczne)
  • SEMP (łączeniowe impulsy elektromagnetyczne, ang. Switching Electromagnetic Pulse) – przepięcia powstające przy wyłączeniu dużych odbiorów, obwodów indukcyjnych, wyłączaniu zwarć.

SALTEK jest czeską firmą wyspecjalizowaną w rozwoju i produkcji ochrony przeciwprzepięciowej. Oferuje szeroki asortyment odgromników i ograniczników przepięć dla ochrony urządzeń elektrycznych i elektronicznych w sieciach zasilających niskiego napięcia, dalej szeroki asortyment ograniczników przepięć dla informatyki, pomiarów, regulacji i telekomunikacji. Wszystkie wyroby odpowiadają standardom międzynarodowym.

Firma SALTEK rozpoczęła swoją działalność w roku 1995. Siedziba firmy, dyrekcja, baza produkcyjna, dział sprzedaży i biuro rozwoju znajduje się w Ústí nad Łabą. Od początku działalności firma SALTEK osiągała bardzo dobre wyniki oraz notowała wysokie przyrosty corocznych obrotów. Podstawę dynamicznego rozwoju firmy stanowi rozwój produkcji własnej. W pracach rozwojowych stosowane są najbardziej nowoczesne materiały, z uwzględnieniem postępu konstrukcyjnego i zaawansowanych technologii.

DEHN ELKO-BIS SALTEK