Urząd Miejski w Maszewie

Braliśmy udział w realizacji termomodernizacji zabytkowego budynku Urzędu Miejskiego w Maszewie. W ramach realizacji tej inwestycji wykonaliśmy wymiany instalacji elektrycznych, wraz z systemem rozdzielnic (ABB) oraz wymiany oświetlenia na energooszczędne LED (Luxiona). W budynku Urzędu zamontowaliśmy również system wykrywania gazu GAZEX.

Termomodernizacja Ratusza Miejskiego wiązać się miała nie tylko z ograniczeniem zużycia energii ale i wydobyciem historycznych walorów budynku. Zainstalowaliśmy system sterowania oświetleniem w muzeum powstałym w ratuszu KNX – DALI (ABB) pozwalający na wyeksponowanie elementów wystawy. Wykonaliśmy również oświetlenie iluminacyjne budynku.