Prima Transport – Szczecin

Dla firmy Prima Transport wykonaliśmy system monitoringu oparty o rejestrator 8 kanałowy. Wykonaliśmy dla firmy na budynku biurowym instalajcję odgromową.

Dla firmy Prima Transport wykonaliśmy:

ROK 2010
– System monitoringu oparty o 8 kamer analogowych
– Instalację odgromową (piorunochron)