Nasze realizacje...

Dom jednorodzinny 300m – Szczecin (Gumieńce)

Dla naszego klienta wykonaliśmy w ramach zasilania budynku dodatkowymi źródłami prądu, połączenia czterech źródeł energii elektrycznej. Dom zasilany jest aktualnie z: sieci energetycznej, systemu fotowoltaicznego, kogeneracji oraz źródła awaryjnego UPS. U klienta wykonaliśmy szereg ulepszeń i poprawek po poprzednich „fachowcach”.

Szpital im. prof. Alfreda Sokołowskiego – Szczecin (Zdunowo)

We współpracy z firmą ASMEDICA na obiekcie Szpitala im. prof. Alfreda Sokołowskiego w ramach projektów rozbudowy i budowy budynków szpitala wykonaliśmy kompleksową wymianę oraz budowę instalacji sterowania gazów medycznych. System działa w oparciu o sterowniki Siemens-a komunikujące miedzy sobą poszczególne sekcje i bloki systemów generacji i dystrybucji gazów medycznych. Całość włączona jest w nadrzędny system BMS sprawujący kontrolę nad prawidłowością działania urządzeń.

UPC – Szczecin (Gumieńce)

W serwerowni UPC Szczecin wykonaliśmy instalację zasilania szaf rackowych z podtrzymaniem z dwóch niezależnych UPS-ów 40kW i 45kW. Założenia wykonywanej instalacji były takie aby była ona czytelna dla osób ją obsługujących, system drabinek kablowych wytrzymywał nacisk dodatkowych kabli i przewodów które na nie będą w przyszłości działać, złożenie rozdzielni w sposób czytelny, umożliwiający pomiar prądu miernikiem cęgowym na każdym z obwodów oddzielnie.
Po około roku klient zwrócił się do nas o przebudowę istniejących już wcześniej instalacji i ustandaryzowanie złożenia rozdzielni.

Stacja Paliw LOMAX – Kołbaskowo

Dla firmy LOMAX w kołabskowie podjeliśmy się wykonania kompletnej instalacji dla całej infarstruktury stacji benzynowej. Wykonane przez nas zostało zasilanie główne budynku, zasialnie oświetlenia zewnętrznego, instalacje wewnętrzne budynku stacji plaiw, system monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego, infrastruktura związana z technologią stacji paliw.