Baza transportowa LOMAX – Kołbaskowo

Dla firmy LOMAX wykonaliśmy naprawę usterek w rozdzielni głównej budynku, a także montaż i uruchomienie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. Wykonaliśmy również pomiary natęźenia oświetlenia awaryjnego na ścieżkach ewakuacyjnych. Świadzcymy usługi obsługi serwisowej firmy.

Dla firmy LOMAX w budynku bazy transportowej wykonaliśmy:

ROK 2013
– Przebudowa rozdzielni głównej budynku i usunięcie wad spowodowanych przez poprzedników
– Montaż modułów oświetlenia awaryjnego wraz z oprawami
– Montaż oświetlenia ewakuacyjnego
– Wykonanie pomiarów natężenia oświetlaniach na drogach ewakuacyjnych

Leave a comment