Apteka Centrum Zdrowia – Szczecin (Dąbie)

Aptekę Centrum Zdrowia obsługujemy pod względem elektrycznym od początku 2013 roku. Wykonaliśmy dla naszego klienta szereg usług sprawdzających stan instalacji i konserwację.

W lokalu Apteki w Dąbiu wykonaliśmy następujące prace:

ROK 2013
– Konserwacji reklam zewnętrznych i poprawę instalacji ją zasilających
– Oświetlenie LED dla regałów
– Pomiary równomiernego obciążenia faz i analiza poboru prądu dla obiektu