Dwustopniowa ochrona przeciwprzepięciowa w jednym aparacie

Przepięcia w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia

Burze mogą być zarówno piękne i ekscytujące, jak i niebezpieczne dla ludzi i budowli. Instalacje elektryczne i teletechniczne w budynkach narażone są na bezpośredni przepływ prądu piorunowego oraz występowanie dużej różnicy potencjałów (rzędu kilku tysięcy woltów).
Brak właściwej ochrony przed tymi zjawiskami skutkuje poważnym uszkodzeniem czy też zniszczeniem urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Do ochrony instalacji i urządzeń przed działaniem przepięć atmosferycznych indukowanych, przepięć wewnętrznych oraz przed bezpośrednim oddziaływaniem części prądu piorunowego stosuje się urządzenia SPD (Surge Protection Device), zwane ogranicznikami przepięć lub ochronnikami przeciwprzepięciowymi.

Stosowanie urządzeń ochrony przeciwprzepięciowej jest obowiązkowe, co wynika między innymi z postanowień Prawa Budowlanego i związanego z nim Rozporządzenia Ministra Infrastruktury (…) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

bezposrednie wyładwanie piorunowe Posrednie wyladowanie piorunowe Posrednie wyladowanie piorunowe 2
Bezpośrednie wyładowanie piorunowe.
Impuls o kształcie fali 10/350 μs
Pośrednie, odległe wyładowanie piorunowe - uderzenie w odległą linię zasilającą.
Impuls o kształcie fali 8/20 μs
lub
Wyładowania atmosferyczne w pobliżu układu zasilania (złącze instalacji elektrycznej budynku).
Impuls o kształcie fali 10/350 μs
Pośrednie, odległe wyładowanie piorunowe - uderzenie w sąsiadujące obiekty, zjawiska indukcyjne.
Impuls o kształcie fali 8/20 μs

Hager przedstawia nową serię modułowej ochrony przeciwprzepięciowej dla budownictwa mieszkaniowego – dwustopniowe (T1+T2), warystorowe ograniczniki przepięć (SPD)

SPD hagerOferta produktowa obejmuje sześć kompletnych ograniczników przepięć do różnych układów zasilających oraz jeden uniwersalny moduł wymienny. Produkty wyróżniają się kompaktową, modułową budową, łatwością doboru i montażu oraz sprawdzoną technologią. Przeznaczone są do obiektów budownictwa jednorodzinnego, posiadających instalację odgromową (LPS) wykonaną w klasie IV (LPL IV).

Korzyści:

  • dostępne trzy wykonania produktów: 2, 3 i 4-biegunowe, dla sieci TN-S i TN-C,
  • czytelne wskaźniki okienkowe uszkodzenia modułu SPD,
  • dodatkowo dostępne wersje ze stykiem sygnalizacyjnym, do zdalnego przekazywania informacji o stanie ogranicznika,
  • łatwa wymiana uniwersalnego modułu SPD,
  • brak konieczności dodatkowego dobezpieczania SPD przy wkładce topikowej gG zabezpieczenia głównego ≤ 160 A,
  • europejska produkcja i jakość,