Chroń swój dom przed pożarem

pozar
Według statystyk Państwowej Straży Pożarnej w 2014 roku w całej Polsce wybuchło około 146 000 pożarów. Głównymi przyczynami powstania pożarów w obiektach zamkniętych były:

  • Nieprawidłowa eksploatacja oraz wady urządzeń ogrzewczych na paliwo stałe.
  • Nieostrożność osób dorosłych przy posługiwaniu się ogniem otwartym, np. papierosy, zapałki.
  • Wady urządzeń i instalacji elektrycznych, w szczególności przewody, osprzęt oświetlenia, odbiorniki bez urządzeń grzewczych.
Budynki użyteczności publicznej są regularnie sprawdzane pod kątem przepisów p.poż. Właściciele prywatnych domów powinni natomiast samodzielnie sprawdzać i zabezpieczać domowe kotłownie oraz inne pomieszczenia, gdzie występuje duże ryzyko powstania pożaru.
czujnik dymu hager
Czujniki dymu i ciepła firmy Hager z aprobatą VdS do zastosowań w budownictwie mieszkaniowym, wykrywają pożar we wczesnym jego stadium i generują sygnał alarmowy, w rozumieniu sygnału dźwiękowego i sygnału optycznego. Zgodność z normami DIN EN 54-7 i DIN EN 14604 (normy dla profesjonalnych czujników dymu), gwarantuje maksimum niezawodności w trakcie pracy tych urządzeń.
Dostępne są dwie wersje czujników: seria TG500 z zasilaniem baterią alkaliczną 9V oraz wersja TG501 z zasilaniem sieciowym 230V AC – z dodatkowym zasilaniem bateryjnym 9V, jako zasilanie awaryjne. Każdy z typów dostępny jest w kolorach: białym i srebrnym
Wszystkie urządzenia pracują wg tej samej zasady pomiaru rozproszenia światła. W momencie przenikania dymu do czujnika, następuje detekcja pożaru i aktywacja alarmowego sygnału akustycznego. Równocześnie zaczyna migać czerwona dioda LED i czujnik zostaje podświetlony białym światłem. Czujnik może być instalowany jako pojedyncze urządzenie, lub może pracować w sieci do 40 urządzeń.
Dodatkowe funkcje podwyższają bezpieczeństwo użytkowania tych urządzeń np.: sygnał dźwiękowy, gdy bateria w urządzeniu wymaga wymiany lub, jeśli komora detekcyjna jest zanieczyszczona. Czerwona dioda LED informuje o wadliwym działaniu. Na szczególną uwagę zasługuje automatyczna kontrola “self-test” poprawności działania w interwałach 10s, co więcej, użytkownik może wywołać historię zdarzeń dla celów kontrolnych i odczytać ostatnie zapamiętane zdarzenie.
Ponadto, urządzenia umożliwiają testowanie poprawności działania, za pomocą lokalnego przycisku z redukcją sygnału alarmowego. Montaż i demontaż z dodatkowymi funkcjami zabezpieczającymi: montaż możliwy jest jedynie w przypadku, gdy bateria jest zamontowana w urządzeniu, do demontażu wymagane są niezbędne narzędzia.
Szeroki zakres temperatury pracy -10° C do +55° C, umożliwia użycie czujników dymu firmy Hager nie tylko w pomieszczeniach zamkniętych, ale również w np. przyczepach kampingowych, domkach letniskowych etc.
czujniki hagera
Czujniki ciepła przystosowane są do wykrycia pożaru szybko rozprzestrzeniającego się w miejscach, w których nie można użyć czujnika dymu: w kuchni (para wodna), w obszarach gdzie stale występuje zadymienie lub zapylenie otoczenia (garaż).