UPC – Szczecin (Gumieńce)

W serwerowni UPC Szczecin wykonaliśmy instalację zasilania szaf rackowych z podtrzymaniem z dwóch niezależnych UPS-ów 40kW i 45kW. Założenia wykonywanej instalacji były takie aby była ona czytelna dla osób ją obsługujących, system drabinek kablowych wytrzymywał nacisk dodatkowych kabli i przewodów które na nie będą w przyszłości działać, złożenie rozdzielni w sposób czytelny, umożliwiający pomiar prądu miernikiem cęgowym na każdym z obwodów oddzielnie.
Po około roku klient zwrócił się do nas o przebudowę istniejących już wcześniej instalacji i ustandaryzowanie złożenia rozdzielni.

 

Dla UPC wykonaliśmy:

ROK 2013
– Instalacja elektryczna zasilania 21 szaf teleinformatycznych
– Wykonanie 5 rozdzielni elektrycznych i wpięcie ich w obwody zasilania poprzez UPSy
– Wykonanie pomiarów odbiorczych

ROK 2014
– Wymiana i przebudowa dwóch rozdzielni zasilających szafy teleinformatyczne
– Wykonanie równomiernego podziału obciążenia obwodów i wpięcie ich w obwody zasilania poprzez UPSy
– Wykonanie pomiarów odbiorczych