Szpital im. prof. Alfreda Sokołowskiego – Szczecin (Zdunowo)

We współpracy z firmą ASMEDICA na obiekcie Szpitala im. prof. Alfreda Sokołowskiego w ramach projektów rozbudowy i budowy budynków szpitala wykonaliśmy kompleksową wymianę oraz budowę instalacji sterowania gazów medycznych. System działa w oparciu o sterowniki Siemens-a komunikujące miedzy sobą poszczególne sekcje i bloki systemów generacji i dystrybucji gazów medycznych. Całość włączona jest w nadrzędny system BMS sprawujący kontrolę nad prawidłowością działania urządzeń.

 

 

Na obiekcie wykonaliśmy:

ROK 2013
– wykonanie przepustów rurowych (SRS) między budynkami w celu późniejszego wciągnięcia światłowodu i kabli komunikacyjnych
– instalacja sterowania oraz uziemienia głównego zbiornika tlenu ciekłego
– wykonanie instalacji oświetlenia i instalacji odgromowej terenu wokół zbiornika tlenu ciekłego
– ułożenie połączenia zbiornika tlenu z awaryjną rozprężną tlenu
– montaż instalacji sygnalizacji stanów gazów medycznych w salach operacyjnych szpitala

ROK 2013
– montaż automatyki sterowania awaryjnymi rozprężaniami tlenu
– wykonanie instalacji zasilania oraz sterowania sprężarek powietrza medycznego i technicznego
– podłączenie stacji próżni wraz z systemami automatyki sterującej
– montaż sygnalizatorów i podłączenie czujników
– konfiguracja podłączenie i uruchomienie systemu