Stacja Paliw LOMAX – Kołbaskowo

Dla firmy LOMAX w kołabskowie podjeliśmy się wykonania kompletnej instalacji dla całej infarstruktury stacji benzynowej. Wykonane przez nas zostało zasilanie główne budynku, zasialnie oświetlenia zewnętrznego, instalacje wewnętrzne budynku stacji plaiw, system monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego, infrastruktura związana z technologią stacji paliw.

Dla firmy LOMAX w ramach inwestycji Stacja Benzynowa wykonaliśmy:

ROK 2013:
– Przyłacze enerketyczne budynku
– Sieci zasilające oświetlenie parkingu i placu stacji
– Zasilanie wiaty stacji paliw
– Instalacja elektrycznea wewnątrz budynku stacji paliw
– Okablowania pod system monitoringu IP
– Okablowanie technologi stacji paliw
– Połączenie linią światłowodową budynku stacji paliw i budynku bazy transportowej LOMAX
– Instalacja odgromowa