Dom jednorodzinny 200m – Mierzyn

Wykonanie naprawy uszkodzonej instalacji elektrycznej wraz z wykonaniem przebudowy rozdzilni. Wykonanie zasilania oraz obwodów sterowania pompy ciepła Danffoss.

Wykonaliśy dla naszego Klienta:

ROK 2013
– Wykonanie zasilania pompy ciepła Danffoss
– Wykonanie okablowania sterowania pompami obiegowymi i grzałkami
– Wykonanie rozdzielni zabezpieczających obwody ogrzewania
– Naparawa uszkodzonych obwodów instalacji elektrycznej
– Usunięcie usterek w rozdzielni głównej