COLORADO – Szczecin

Dla Colorado w Szczecinie wykonaliśmy przebudowę systemu PPOŹ opartego o centralę POLON-ALFA 4000 oraz konserwację i sprawdzenie działania systemu. Wykonaliśmy również przebudowę istniejącego systemu monitoringu.

Dla Klienta Colorado wykonaliśmy:

ROK 2010
– Przebudowa i konserwacja systemu PPOŻ
– Przebudowa i konserwacja systemu monitoringu CCTV